Fossila bränslen har pekats ut som en av de största problemen när vi människor försöker komma tillrätta med påfrestningarna på miljön världen över. Vindkraftverk är ett sätt att alstra elektricitet till våra hem helt utan utsläpp av farliga gaser i atmosfären. Genom att gå över till energikällor som använder förnybar energi lättar vi trycket på miljön. Vindkraftverken har visat sig vara en nyckelspelare inom detta område.

Ta ställning för miljön

Genom att välja vindkraft tar man helt enkelt ställning för miljön. Det gör en stor skillnad när allt mer av vår energi kommer ifrån vindkraft istället för energiproduktion som släpper ut gaser i luften. Det här gör gott för klimatet och minskar koldioxidutsläppen på ett effektivt och miljövänligt vis. Sverige har satt som mål att bli utsläppsfritt till 2030 när det gäller att producera energi till svenskarnas hem.

Vindkraft

Den svenska vindkraften planeras att fördubblas till 2022 och är en snabbt växande spelare på elmarknaden i Sverige. Bara om ett par år menar en ny prognos att produktionen kommer att landa på omkring 40 terawattimmar. För att sätta det i perspektiv kan tilläggas att den totala svenska elproduktionen är omkring 160 terawattimmar.

Vindkraftverksparkerna är även en helt ny arbetsmarknad som växer fram, särskilt på glesbygden. Den så kallade Markbygden utanför Piteå beräknas bli Europas största vindkraftspark byggd på land och planeras vara färdigställd 2021.

Vind blir till el i väggen

Ett enda vindkraftverk, beroende på effektivitet, kan producera årsförbrukningen av el till omkring 230 eluppvärmda villor. Det här ger en bra bild över vilken hjälp vindkraftverken är i vårt energikrävande samhälle. Redan idag har många konsumenter en blandning av olika källor till den elektricitet de använder i sina hem. Genom att helt eller delvis byta ut elenergin som bygger på utsläpp i atmosfären, till vindkraft, hjälper man Sverige att nå det högt uppsatta målet att bli miljöneutralt till år 2030.