Här hittar du information om på vilket sätt vindkraftverk kan spela en avgörande roll i arbetet med att skapa miljövänlig el och hur det påverkar elförbrukningen.