Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Ett glädjande framtidshopp för Holmön!</h2>

2015-11-05

Ett glädjande framtidshopp för Holmön!Får jag komma med en glädjande nyhet och låta vindkraftshotet på Holmön tyna bort ur medvetandet för en stund. Efter flera års tankevarv har jag nu fått beskedet att det är klart med kumlet ytterst på Lillhällan i Byviken; minsann en historia och kultur i sin prydno! Sjöfartsverkets representant meddelar mig, efter förfrågan, om historien kring detta sjömärke och dess fortbestånd.

Kumlet är ett äldre stenkummel som uppfördes 1879. Sedan har det gjutits in i betong och vitmålades 1918. I den formen har det stått sedan dess. Troligen underhölls det senast år 2003. Nu planerar sjöfartsverket för en upprustning till våren!!

Om vi går tillbaka i tiden och manar fram några bilder; kajen började byggas 1925 och stod klar ett antal år senare. När kumlet uppfördes hade det bara gått ca 30 år sedan segelfartygens tid och ångan tog över. Hur många är vi inte som sett ”lastångarna” trafikera västra Kvarken, hur många är vi inte som stått på Baskäret och följt deras kamp mot sunnanvindarna och hört stånket från maskinrummen när eldarna skyfflade in kolet i pannorna? Mitt eget starka minne är, hur jag tänkte när jag nådde holmölandet efter resorna över Kvarken och såg kumlet närma sig mer och mer; nu är jag snart hemma!

Jag vill tacka sjöfartsverkets representant som lämnat uppgifterna. Naturligtvis ska jag följa renoveringen och kanske ställa till med ett litet kalas invid kumlet när det putsats och fått den kritvita färgen tillbaka. Det kan bli en sommardag 2016.

/Gunnar Fredriksson

PS/ Det står ett kummel även på Stora Fjäderägg men ej ingjutet. Finns det månne flera runt holmölandet. T E har min adress.


709 Kommentarer


Ett skrämmande scenario för Holmön</h2>

2015-11-01

Ett skrämmande scenario för Holmön


Vindkraftsverken står som "spön i backen", de formligen piskar emot en mil efter mil. Under resan från Örnsköldsvik efter väg 335 mot Sollefteå upplever jag en mardrömsliknande verklighet. Naturen är tapetserad med 48 verk efter vägen, vart och ett 160 m högt. Parken skryter med att vara landets näst största och Charlotte Unger, Sv Vindenergi, lovprisar parken med förhoppning om flera liknade i invigningstalet aug. detta år.

Att parken fått såna dimensioner kan i en motståndares ögon betecknas som huvudlöst oansvarigt, mot allt mänskligt förstånd i övermod. Här har markägare tillsammans med okunniga kommunpolitiker drabbat bygden, folk och natur med destruktiva anläggningar som är mot allt i mänsklig förmåga att fatta konsekvenserna av.

Låt mig göra räkneexperimentet, trots ålderns envishet att rosta kunskapen i mattematik; till varje fundament i sidensjöparken har åtgått ofantliga 600 kubikm betong, vilket är 600 000 liter och blir 46153 säckar á 25 kg samt 90 ton armeringsjärn från Norge och 180 bultar (förmodligen meterlånga) som ska hålla fast tornen. Alltså för ett enda fundament. Läsaren kan själv fortsätta mattematiken och multiplicera med 48. Miltals vägar har brutits för mångtusentals transporter grus, betong, armeringsjärn, torn, vingar och utrustning. De tyska bolagen som äger parken, svarar för driften i 25 år. Sedan berättas ingenting om vad som ska ske med resterna som blir kvar. (Källa: nätet; vindkraften i Sidensjö)

Om samma gigantiska operation, mot allt sunt förnuft, skulle utföras på långsmala Holmön med 20 verk går de inte att föreställa sig konsekvenserna. Dessutom är förespråkarna (om såna nu finns kvar) blinda i sin fanatiska tro på vindkraften och konsekvenserna i nutid och hur den efter ca 25 år ska nedmonteras. Om inte sunt förnuft får råda, får vi hoppas på att de geologiska förutsättningar saknas. Jag ser kärnkraften som basförsörjning i komplement med sol, hav och sparande. Holmöarna måste räddas från en kommande miljökatastrof. Skulle den hemska olyckan vara framme att miljontals ton betong, armeringar stål torn och vingar forslas över västra Kvarken, vägar bryts och 220 m höga torn resas mot skyn, kan vi för all tid säga adjö till Holmön. Den kommer att bli totalt öde och kommer aldrig att återuppstå. Endast blinkande och tjutande höga torn intill hav, sjö, strand och tomma boningshus kommer att finnas kvar av kulturbygden Holmön. Vi måste strida för att ön ska överleva, det är allas skyldighet. Inlägget är ett markerat ”påbröd” till mina tidigare.

V h till alla!
Gunnar Fredriksson

134 Kommentarer
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!