Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Nej till vindkraft på Holmön

2014-03-31

Ytterligare ett samrådsyttrandeSlupen och Stora Fjäderäggs hamn Foto: Charlotta Eriksson


Många yttranden över Slites planerade vindpark har inkommit till oss på redaktionen. Nedan finner du ett mycket läsvärt och omfattande yttrande.

Samrådsyttrande över Slitevinds planerade vindkraftpark på Holmön. Ulf Holmgren och Lena Tengnér. 9 febr 2014.

/Redaktionen

91 Kommentarer


Nej till vindkraft på Holmön

2014-03-27

BERGUDDENS FYRBerguddens fyr Foto: Charlotta Eriksson

År 1882 föreslog Kungl. Maj:t att en mindre fyr skulle sättas upp vid Bergudden på Holmön utanför Umeå. Två år senare uppsattes där ett mindre vitmålat fyrhus med en lykta på väggen innehållande en spegelapparat. År 1886 tillbyggdes fyrhuset. (jag tror att detta lilla vitmålade fyrhus flyttades och nu står i hamnen på Stora Fjäderägg, en liten vit bod där fyrglasen ännu sitter kvar, vitt,grönt och rött)

År 1894 inkom till Lotsstyrelsen en begäran från befälhavarna på de norrländska ångbåtarna om en starkare fyr på platsen. Lotsstyrelsen tog fram ett förslag som godkändes av Kungl. Maj:t år 1895. Fyrplatsen anlades 1885-1886. Fyrtornet, som ritades av arkitektbyrån L. Pettersson och T. Stenberg, utgjordes av ett ca. 18 meter högt trätorn, vid basen fyrkantigt och där ovanför åttkantigt, klätt med träfjäll som tjärades. Fyrapparaten, som bestod av två stycken andra ordningens linsfack, täcktes av en kopparklädd kupol.

Vidare byggdes ett bostadshus av trä med röd locklistpanel, ett förråd, en tvätt-och bagarstuga och en källare av betong. En brunn grävdes och tomten inhhägnads. Bostadshuset används nu som vandrarhem i Hembygdsföreningens regi. Ni som blir nyfikna på Holmön och vill bo på Berguddens vandrarhem har också chans att få se en Vitryggig Hackspett som brukar hålla till i närheten.

Källa:"Sveriges fyrplatser" Dan Thunman, Utgiven av Sjöfartsverket i samarbete med Riksantikvarieämbetet.

Det är skimmer i molnen
och glitter i sjön
där är ljus över stränder och näs
omkring mig står den härliga skogen, grön
bakom ängarnas gungande gräs
(ur "strövtåg i hembygden" , av G. Fröding)


Aldrig storskalig vindkraftsexploatering på Holmön!

/Torbjörn Eriksson

65 Kommentarer


Nej till vindkraft på Holmön

2014-03-24

Inlägg av Malin RydeliusVacker vy - Lilla Fjäderägg. Foto: Charlotta Eriksson

INGEN SPONSRING - blev svaret på frågan!

Under dagen har Fria Vindar fått festivalledningens besked. Varken Slitevind eller Fria Vindar har antagits som sponsorer av årets festival! Ett STORT tack till Festivalledningen för detta mycket kloka beslut.

Visfestivalen på Holmön är således numera åter en neutral arena, inte förknippad med vindkraft på Holmön. Återigen förknippad enbart med svensk visskatt, vistradition, musik och glädje. Precis som det skall vara!
"Holmön jer så grann öm sömmarn, man livles upp både gammal å ong, man napp sä nager blöm å sätt i kammarn man ta sä en liten vals å man sjung! Bli hä se sunnan så val hä fäll nan lax te fälla vi ha väst öm öjn, ta på dä storvästn ska vi fära strax men du val cykel för du ha bätter bejn."

Admin hälsar för övrigt att Fria Vindar idag haft celebert besök av Sveriges Television.

/Malin Rydelius


64 Kommentarer


Nej till vindkraft på Holmön

2014-03-23

Tillsammans för Holmöarna!Tobisgrissla. FOTO: Eric Andersson.

Tänk er att vi som älskar Holmöarna tillsammans söker till exempel glesbygdsstöd, medel för biosfärsområde eller stöd för ekologiskt jordbruk ... det är bara några av alla de möjligheter som faktiskt står oss till buds, vad gäller det vi uppfattat - nämligen - att "båda sidor" är eniga om att det är hög tid att göra något för att rädda öarnas framtid och säkra en bra färja!

Per har haft förmånen att de senaste åren få inventera det rika sjöfågellivet längs öarnas kuster. Även om den vackra tobisgrisslan minskat kraftigt på grund av minkens härjningar, återstår ett med svenska mått mätt oerhört individ- och artrikt fågelliv. Dessutom tycker vi att det vilar en skön och eftersträvansvärd "retro-känsla" över Holmö by. En stor del av Holmöarnas charm bedömer vi vara knuten till de tusentals skären, öarna och slingrande kuststräckorna, den jungfruliga landhöjningsskogen samt det gammeldags jordbrukslandskap som på senare tid tyvärr har vuxit igen. Detta har i sin tur inneburit att livsmiljöer för många växter och djur har försämrats eller helt försvunnit. En uppfattning vi delar med andra.

En sak är fullkomligt klar, vilket inte minst märks på den stundtals hårda debatt som förts här i kommentarsfältet på Friavindar.se, när det gäller vindkraftens vara eller inte vara ute på öarna - det finns både bredd och djup i den samlade kompetens vi människor har som lever delar eller hela året där! Kan vi en dag stå enade, är vi oslagbara med vår vilja och allt vårt kunnande!

Som några av er vet blir vi under våren permanentboende - jodå, mantalsskrivna också - på Kvarkens Pärla, och vi är gärna med i ett nytt upptag där alla med intresse för Holmöns framtid slår sina kloka huvuden ihop för att komma på olika sätt att få tillbaka t ex ett levande (ekologiskt) jordbruk med kreatur, fler blommor och fåglar, men också med bl a färre minkar.

Låt oss som älskar Holmön, precis som folket i musikalen Les Miserables, sakta och empatiskt börja sjunga på en och samma taktfasta sång "Do you hear the people sing?" - här snabböversatt av Martina:

Kan du höra Holmöns röst?
Sjungandes - en sång om tröst Sången, sjungen av ett folk
för evigt, fria...
När ditt hjärtas stolta slag,
ger oss hopp och nya tag,
så begynner ju det nya livet,
- givet!

Om ni är osäkra på melodin, så lyssna på originalet:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bUKyckShuQA

//Per Hansson och Martina Popermajer, Holmö Kyrkväg 55