Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Kärnkraft sparar liv</h2>

2015-05-28

Claes-Erik Simonsbacka - Kärnkraft sparar livEnergitekniska okunskapen och myter hos allmänheten och politiska beslutsfattare, med stöd av medierna, präglar helt dagens ensidigt skrämselretoriska kärnkraftsdiskussioner i Sverige.

Elförsörjningen/baskrafts-försörjningen är kärnfrågan i utvecklingen av det svenska samhället och för att minimera växthusgasutsläpp och bör nu stå överst i diskussionen, men det vågar ingen diskutera i Sverige.

Kärnkraft sparar människoliv och minskar kraftigt CO2 -ekvivalenta växthusgas (GHG) utsläpp!
  • Jämförelse av dödsfall per TWh för följande energislag

   Kol - världsgenomsnitt: 161 (26% av världens energiproduktion, 50% av elproduktionen.
   Olja: 36 (36% av världens energiproduktion)
   Naturgas: 4 (21% av världens energiproduktion).
   Biobränsle/biomassa: 12
   Torv: 12
   Solkraft: 0,44 (< 0,1 av världens energiproduktion)
   Vindkraft: 0,15 (< 1% av världens energiproduktion)
   Vattenkraft: 0,10 (2,2% av världens energiproduktion)
   Kärnkraft: 0,04 (5,9% av världens energiproduktion)
   Referens: Världshälsoorganisationen; Den europeiska studien Externe
   Hur många liv sparar kärnkraftsbaserad energiproduktion?

   Att använda kärnkraft i stället för fossila energikällor, såsom bl.a. kol, har förhindrat cirka 1,8 miljoner luftförorenings relaterande dödsfall globalt och kan spara miljontals fler liv de kommande decennierna, avslutar en studie av Climate Impacts Group´s (CIG:s) NASA Goddard Institute for Space Studies and Columbia University Earth Institute. Studien är publicerad i Environmental Science & Technology.

   Skulle man dessutom byta ut alla prognostiserade kärnkraftsverk fram till 2050 med naturgas skulle detta orsaka ytterligare 420.000 dödsfall. Skulle dessa prognostiserade kärnkraftsverk ersättas av kol, som producerar betydligt mer föroreningar än gas, skulle det innebära cirka 7 miljoner extra dödsfall.

   Forskarna har också uppskattat hur många dödsfall som skulle ha orsakats om fossila bränslen användes i stället för kärnkraft från 1971 till 2009. De uppskattade på samma vis att användning av kärnkraft under den tiden orsakat 5.000 dödsfall, såsom dödsfall i cancer från strålnings nedfall och arbetsplatsolyckor.
   Statistik över trafikolyckor (olycksstatistik) och luftföroreningar i Sverige

   Antal döda: 250–350 per år.
   Svårt skadade: 3 000 per år.
   Lindrigt skadade: 20 000 per år.

   Av Leo Stockfelt´s avhandling om luftföroreningar i Sverige framgår bl.a följande: – De beräkningar som har gjorts visar att ungefär 5.000 personer dör i Sverige varje år som en följd av föroreningar i luften.

   Leo Stockfelt, AT-läkare och doktorand i arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin.
 • >> DEBATTARTIKELN I SIN HELHET FINNER DU HÄR <<

  /C-E Simonsbacka, Elkraftingenjör

  149 Kommentarer


  Torium är framtidens energikälla</h2>

  2015-05-19

  Claes-Erik Simonsbacka - Torium är framtidens energikälla  "Kärnkraft är den enda realistiska och hållbara lösningen på problemet med världens energiförsörjning. Efterfrågan på energi kommer att öka enormt om levnadsvillkoren för befolkningen i utvecklingsländerna och i den s.k. tredje världen skall kunna förbättras. En fjärdedel av jordens befolkning saknar elektricitet och kostnaderna för att ändra på detta måste till största del betalas av de industrialiserade länderna bl.a. i syfte att minimera kolanvändning.

  RÄDSLAN FÖR KÄRNKRAFTEN har naturligtvis sin grund i reaktorolyckorna i Three Mile Island, Tjernobyl och nu senare i Fukushima samt oron kring slutförvaring av kärnkraftsavfall. Uranbaserade kärnkraftverk producerar dessutom som biprodukt plutonium, som kan processas till kärnvapenmaterial. När ”icke önskvärda länder” vill använda sig av fredlig kärnkraft för sin energiproduktion, leder det till geopolitiska problem eftersom man samtidigt skaffar sig möjligheten att utvinna vapenplutonium (Pu) ur biprodukterna.

  Toriumbränsle i framtidens kärnkraftverk
  Bränslecykeln, torium (Th)/uran (U), har prövats med framgång sedan 1970-talet, men i skuggan av det ”kalla kriget” behövde kärnvapenländerna vapenplutonium och därför prioriterade man användningen av uranbränsle i kärnkraftsverken. Dessa länder har nu mer än nog av vapenplutonium, även för framtida behov. Därför är det hög tid för omställning från uran till toriumbaserade bränslen, dvs. till den silvrigt vita metallen torium (Th-232), som den svenska kemisten Jöns Jacob Berzelius upptäckte år 1828."


  Givetvis är frågan om kärnkraften och dess utveckling intressant. För den som önskar fördjupa sig i ämnet torium, finns mycket att hämta i Simonsbackas fullständiga artikel. Men viktigt att komma ihåg, och alldeles oavsett inställning till kärnkraften, kan vi alla enas i att vindkraftsparker inte hör hemma i våra sista "orörda" naturområden. Gällande skräckexemplet Holmöarna, säger t.o.m. Miljöpartiet i Umeå, blankt nej.

  /Redaktionen

  251 Kommentarer


  Regeringen saknar stöd för sin proposition om mera förnyelsebar elproduktion</h2>

  2015-05-07

  Regeringen saknar stöd för sin proposition om mera förnyelsebar elproduktion  "Vi har en energikommission vars uppdrag är att se över hela den framtida energiförsörjningen. Frågan om elcertifikatsystem och den framtida energimixen hör hemma där. Riksdagen underkänner idag tydligt försöken att pressa igenom en miljöpartistiskt färgad politik vid sidan av kommissionens arbete, avslutar Maria Weimer"

  Kloka ord från Maria Weimer (FP), energipolitisk talesperson. Även Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna är starkt kritiska till regeringens proposition.

  Källa:

  http://news.cision.com/se/folkpartiet-liberalerna/r/maria-weimer...
  http://www.di.se/artiklar/2015/5/7/regeringen-riskerar-bakslag-kring-fornyad-el/

  /Redaktionen