Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Holmön – de fria vinarnas ö

2016-06-10

Holmön – de fria vinnarnas öVi känner oss så fria ute på Holmön. Hur skulle vi uppleva synen av en vindkraftspark om vi redan ute på Kvarken såg östra sidan av Holmön belamrad med snurror? Det går inte att ens tänka den tanken. Innan vi åkte ut till ön för några månaders stadig vistelse, gjorde vi en utflykt till nordvästra Ångermanland. Det vi upplevde var ett totalförstört landskap med vindkraftverk som helt tog bort den naturliga NATUREN. I dag börjar allmänheten och myndigheterna begripa vilken skada de förorsakar genom dessa gigantiska vkr-parker. Många långtgående projekt stoppas – verkligheten har äntligen nått ikapp dem. Nu senast har Sorsele kommun sagt nej.

När jag nu för 85:e året har förmånen att vistas på Holmön, känner jag en stor tacksamhet till Fria Vindar och alla som engagerat sig mot de tänkta vkr- planerna. Utan dessa krafter tör måhända snurror i rad ”speglat” sig mot skyn längs hela östra sidan av ön. De som planerat har dragit åt sig öronen och lommat iväg. Men ni är välkomna som turister att skåda en orörd natur fylld av tystnad och upplevelser, känslor, kultur och gemenskap. Holmön kommer att lägga ännu ett nytt särmärke till de många övriga: Den Vindkraftsfria Ön! Jag vill påstå, att detta epitet kommer att stå som ett minnesmärke och äga minst lika stort värde som ”sälarnas och laxarnas ö”.

Med ens dyker nya projekt upp; mycket glädjande och intressant var att ta del av Umeå arkitekthögskolas examensarbeten för ön som nyligen presenterades. Inte enbart ”bänkprojektet” som visades i naturlig utformning utan även en framtida ”Holmöstuga” – framställd på ön där byasågen i en ny spännande utbyggnad kunde förädla öns skog till nya moderna villor inom ramen för tillstånd. Byggnadslov i egentlig mening ges nu inte p g a otillräcklig vattentillgång. ”Bänkprojektet” – nya bänkar som ska utplaceras var klokt utformade och kommer att uppmärksammas. Tack för era djärva planer, ert arbete och den information som en stor hop intresserade och lyhörda fick ta del av i båtmuseets lokaler. Välkommen tillbaka! Så go vänner, låt oss värna om Holmöns tillgångar och värden. Förresten, gör ett par timmars utflykt och bekanta dig med faunan och floran. Jag är inte den som kan räkna upp alla arterna, det kan ornitologerna bättre, men allt är talrikt.

När solen dricker morgondaggen ifrån grönskans muggar då radar önskemålen upp sig: En värld som stannar upp och ser hur skönhetstäcket breder ut sig över land och vikar, hur björkens gröna blad tar åt sig klorofyllet. hur vågor rör sig stillsamt emot stränderna.


/Gunnar Fredriksson


639 Kommentarer
info


Namninsamling:

Just nu bedrivs en viktig namninsamling mot etablering av vindkraft på Holmön. Är du inte med på listan ännu, går det bra att sms:a eller maila till Torbjörn Eriksson. friavindar.holmon@gmail.com Det är inget krav att du har Holmöanknyting.

FÖRTYDLIGANDE:
Fria Vindar och personer som skrivit under namninsamlingen är emot all vindkraftsetablering på Holmöarna, oavsett bolag. Just nu är det enbart ett bolag (Gröna Holmön AB) som aktivt prospekterar, som har haft samrådsomgång och som har deklarerat sin avsikt att lämna in en tillståndsansökan.

Vill vi verkligen ha det så här??
Ladda hem Gröna Holmöns fotomontage och begrunda
SLITEVIND AB - Holmökontraktet från 2009

Insert title here

Talerätt enligt Århuskonventionen:

För att kunna skydda naturvärden och miljö är det viktigt att kunna föra talan. Att ha talerätt innebär en möjlighet att överklaga beslut och domar av myndigheter och domstolar. Är du Fritidshusägare, men ej markägare - säkerställ att du är medlem i organsation som har rätt att föra talan enligt Århuskonventionen, så du har möjlighet att föra talan vid en eventuell prövningsomgång om vindkraft på Holmöarna.

Organisationer med talerätt definieras i miljöbalkens 16 kapitel: http://www.friavindar.se/files/kapitel16.pdf

3 tänkbara organisationer att söka medlemskap i:

Insert title here

Tänkvärda kommentarer:


Kommentar till inlägg 2014-01-14 av Ann-Christine:

"Enligt mkb för en "park" om 13 verk på Gotland krävs: 10-15 m breda vägar, därför behöver man anlägga 8,5 km väg/uppställningsplatser vilket medför 3500 lastbilstransporter med 105000 ton bergkross. Till detta kommer 1100 betongbilar för fundamenten och 120-170 transporter för verken. Bara så att ni förstår vad det handlar om."


Brev inkommet: 12 januari 2014 17:19

Tack Torbjörn Eriksson för ditt engagemang för Holmön som bebolig bostads- och semesterort även i framtiden! Byn med sitt särdeles stora natur- och kulturhistoriska värde måste vi vara rädda om, och den har - liksom Visby - medeltida anor. Slitevind AB på Gotland har därför olyckligtvis lurats in i en återvändsgränd på Holmön, gått i en fälla. Att planera för en massa jättelika vindsnurror här, och för dem omfattande utdikningar och breda vägsystem genom hittills orörda kultur- och fågelmarker runt om byn, var naturligtvis förfelat redan från början. Och nästan värst av allt, man undergräver med sina obetänksamma planer vindkraftens rennomé som miljövänligt alternativ, vilket i slutändan bara ökar stödet för kärnkraften. Orsaken till hur det blev så här? Jo, den är också Umeå kommuns bristfälliga framförhållning i frågan om var storskaliga vindkraftsanläggningar gör minst skada på människor, natur- och kulturvärden. Politiker lämnade fältet öppet på Holmön med en oförsonlig strid som följd och som nu splittrat byn i två läger.

Åke Sandström
.

Nej till vindkraft på Holmön!Vi vill bevara Holmöarnas vackra vyer och fria horisonter!