I Sverige finns de absolut bästa förhållandena för att använda vindkraft som en miljövänlig energikälla. Det är främst vår långa kustlinje som medför starka vindar som gör förutsättningarna extra gynnsamma. Att ta vara på vinden för att kunna skapa energi är ingen ny företeelse i Sverige. De flesta har nog sett gamla väderkvarnar som fortfarande står kvar runt om i vårat avlånga land. Idag går det modern vindkraft som gäller och vindkraftparkerna levererar idag upp emot 15 % av elen som används i Sverige.

Förnybar energikälla

När människan söker efter allt fler sätt att ersätta fossila bränsle, har vindkraften som är en förnybar energikälla allt mer ökat i popularitet. För ungefär tio år sedan hade Sverige bara ett hundratal vindkraft. Statistik från branschföreningen Svensk energi visar att det 2019 fanns strax över 4 000 vindkraftverk. De flesta placeras i grupperingar som man kallar vindkraftparker. Utbyggnaden av parkerna har de senaste åren exploderat när allt fler insett fördelarna med detta miljövänliga sätt att tillverka el.

Sveriges största vindkraftpark

Sveriges största havsbaserade vindkraftverk, Lillgrund, ligger i Öresunds grågröna vatten en mil ut till havs. Man skymtar både turning Torso och Öresundsbron därifrån. Vindkraftverken mäter 115 meter och är 48 till antalet. Effekten ligger på hela 2,3 MW påer vindkraftverk. Den största vindkraftparken är sedan 2019 Björkhöjden, som har 90 vindkraftverk. Elen som årligen produceras räcker för hushållsel till ca 400 000 lägenheter. Vindkraftsparken är belägen i Sollefteå men det dröjer förmodligen inte länge, förrän den halkar ned på listan över Sveriges största vindkraftparker. Bland annat i Mönsterås planeras vad som förväntas bli det största i Sverige. En investering på omkring 1,7 miljarder kronor syftar till att bygga en stor mängd vinkraftverk, som var och ett kommer mäta hela 200 meter. Den nya vindkraftparken förväntas stå klar 2022 och kommer även med europeiska mått mätt, räkans som en av de största i sitt slag.