När luften värms upp av solen, stiger den varma delen uppåt och ny kallare luft ersätter då det tomrum som uppstår ”under” den. Det är dessa vindar när luften förflyttar sig, som sätter fart på vindkraftverkens rotorblad. När dessa snurrar omvandlas rörelseenergin som uppstår till elström. Den maximala effekten, när mest ström kan produceras med hjälp av vinden, uppstår i så kallade medelvindar. Vindstyrkor på omkring 12-14 m/s är det optimala även om det går att producera ström upp till 25 m/s eller till och med högre. För att det ens ska uppstå en effekt krävs att de lägsta vindarna ligger på 4 m/s. Även om det är möjligt att bygga vindkraftverk som tål betydligt starkare vind, är det inte ekonomiskt försvarbart, då det så sällan förekommer i Sverige.

Vägen från vindkraft till elektricitet

Det är alltså rörelseenergin som fångas upp i vindkraften, som en generator omvandlar till bland annat den hushållsel vi använder i våra hem. Omkring 50% av rörelseenergin kan tas till vara och det krävs att man gör det en bit upp i luften. Därför är de flesta vindkraftverk 100 meter eller högre. Många nybyggda vindkraftverk är numera 200 meter eller högre.

Är det miljövänligt?

Oavsett på vilket sätt man väljer att producera exempelvis hushållsel, så kommer det ha något påverkan på miljön. Vindkraftverk är, när de väl är på plats, ett mycket miljövänligt sätt att producera energi. Det förekommer bland annat inga utsläpp och energin utvinns ur helt naturliga källor. En del miljöpåverkan kan uppstå när vindkraftparkerna byggs upp, men om det görs på ett smart sätt är påverkan försumbar. Det handlar om att planera noga vart parkerna sätts upp och att använda miljövänliga sätt att bygga dem på. Det gäller också att hitta strategier så att de smälter in landskapen och miljön rent visuellt. Ofta har de en ljus färg för att lätt ”försvinna” mot den ljusa himlen.