Energi finns som de flesta vet överallt, och man kan exempelvis använda både vinden, solen och vågorna för att göra något med den. Energi finns lagrat i exempelvis fossila bränslen, dit brukar man räkna de vanliga formerna som kol och olja. Oavsett vilken källan är, ska energin först omvandlas för att kunna nyttjas som el i våra svenska hem. Genom att välja källor som är förnybara, exempelvis vind, så avstår man en negativ miljöpåverkan.

En energibärare

Elen kan liknas vid en energibärare, där vinden sätter rotorbladen i rörelse som i sin tur laddar en generator. För att enkelt förstå hur ett vindkraftverk fungerar kan man tänka på en gammal väderkvarn där vinden användes för att bland annat dra runt en mortel som tillverkade mjöl. Att producera el till elnäten är något mer komplicerat, men grundprincipen finns där.

Energiförbrukning

Energiförbrukningen i ett hem beror på en mängd olika faktorer. Den största punkten brukar vara, huruvida hemmet är uppvärmt av el eller inte. Har man exempelvis eldrivna element i hemmet, kommer en hel del av energiförbrukningen därifrån, särskilt årets varmaste dagar. I våra hem finns idag väldigt många apparater som kräver el. Hushållsapparater är kända för att förbruka en större mängd energi, och där är kanske kylen och frysen de riktiga storkonsumenterna. De kräver ofta någon form av el, dygnets alla timmar för att kunna kyla ned våra matvaror. I takt med att lågenergilampor blivit mer eller mindre en standard, har mängden energi som går åt för att lysa upp våra rum, drastiskt minskat.

Hur mäter man energiförbrukningen?

Normalt mäter man själv inte sin energiförbrukning men för att ge en bild över hur det går till kan man se följande. Om man dammsuger i 30 minuter, och dammsugaren har effekten 1500 watt, gör man således av med (1500watt multiplicerat med 0,5) 0,75 Wh.