Även om vindkraft lyfts upp som en av de bästa alternativen för att kunna producera miljövänlig elektricitet till våra hem, så finns det även utmaningar som behöver överbyggas. Vindkraftverken blir allt effektivare och billigare att konstruera och Sveriges mål med 100 % förnybar energi till 2030 talar för att vindkraftverken bör bli ännu fler.

Högre och stabilare

För att öka effektiviteten måste vindkraftverken byggas både högre och stabilare. Det här är en utmaning för ingenjörerna som kanske måste hitta sätt att möjliggöra vindkraftverk på 300 meter, byggda i stora kvantiteter. När ett vindkraftverk byggs allt högre, blir det naturligtvis större påfrestningar på själva tornet och rösten i marken. Det här är en utmaning som många forskare nu sätter tänderna i. Det här kommer bland annat påverka livslängden och underhållsbehovet hos vindkraftverken.

Materialanvändning

En annan större utmaning som växer sig tydligare är vilka material som används då vindkraftverken byggs. Nya uppfinningar kan möjliggöra att materialen är både starkare och lättare, vilket kan påverka effektiviteten betydligt. Men det är inte lätt att hitta rätt balans och hitta rätt utformning så att allting verkligen leder till att effektiviteten höjs. Här behövs mer forskning och produktutveckling.

Elnäten

För att fullt ut kunna använda vindkraftverken som den största källan till att producera elektricitet behöver man utveckla elnäten, så att rätt balans uppstår i frekvenserna. Man söker således en bättre nätstabilitet, och då måste de befintliga elnäten anpassas för att bättre motsvara vad just vindkraftverken producerar. Det uppstår en del utmaningar, då relativt många elnät måste genomföra denna anpassning.

Fördelarna överglänser utmaningar

Även om en del utmaningar återstår för att fullt ut kunna luta sig mot vindkraftverken som en ledande energikälla, är fördelarna så pass många att det förmodligen går rätt fort att hitta de bästa lösningarna. För att helt kunna producera miljövänlig el tittar man även närmare på hur vindkraftverken byggs och underhålls. Även logistiken kring detta böra vara så miljövänlig som möjligt.