Vindkraftverk seglar upp allt mer som en vinnare bland de förnybara sätten att producera el. I Sverige producerar vindkraftverken årligen omkring 12 procent av energin, vilket är en betydande del av bland annat den hushållsström vi använder. Det finns många fördelar och väldigt få nackdelar med vindkraftverk. Ställer man dem jämte varandra framgår det nog tydligt huruvida vi bör satsa vidare på vinden som en energikälla eller inte.

Fördelarna med vindkraftverk

  • Vindkraftverken släpper inte ut växthusgaser, som har pekats ut som en av de större problemen för klimatet globalt sett. Istället är vinkraftverken ett helt miljövänligt sätt att använda helt naturliga källor till energi.
  • Vindkraftparkerna har en liten eller ingen påverkan uppe på land vad gäller den biologiska mångfalden. Allt mer moderna sätt att bygga vindkraftverken ger också betydligt mindre störningar i naturen.
  • Eftersom vinden är själva källan till energin, så behöver man inte oroa sig för att den plötsligt ska ”ta slut”. Vind är en helt igenom förnybar energikälla.
  • Jämför man med kol och olja är vind gratis att använda. Den så att säga finns där, redo att omvandlas till elektricitet.

Nackdelarna med vindkraft

  • Det kan vara svårt att veta exakt vart och hur länge det blåser. Det här kan vara en nackdel när man vill planera strömförsörjningen.
  • Större vindkraftparker kan påverka eventuella bostäder i närheten, så var exakt de bör byggas måste undersökas noggrant. Sverige är relativt glest befolkat, så det behöver emellertid inte uppstå några större problem.

Bättre utan vindkraft?

Som det tydligt framgår är fördelarna långt många fler än nackdelarna, så det råder en ljus framtid för vindkraften i Sverige och i övriga världen. Vindkraft lyfts upp av experter som en av nycklarna till att lösa världens problem med utsläppen kring fossila bränslen. Sverige med sin långa kustlinje är perfekt lämpat för att ligga i täten inom detta område.