Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

KvarkenBats resultat från sommaren 2014

2015-02-27

KvarkenBats - resultat från sommaren 2014Sammanställningen rörande projekt KvarkenBats resultat från sommaren 2014 finns nu publicerat i tidskriften OA-Natur. OANatur2015_KvarkenBats.pdf

År 2013 startade föreningen Ostrobothnia Australis (www.oa.fi) projektet, vars målsättning är att undersöka migrerande fladdermöss i Kvarken. Projektet inleddes på finska sidan om Kvarken och utvidgades 2014 till att omfatta även Holmöarna.

Senaste sommar registrerades trollpipistreller på Holmögadd regelbundet under höstmigrationen från 2-12 september. Utanför denna period gjordes endast tre enskilda observationer, den första natten mellan 18-19.8 och den sista så sent som 13.10. Av intresse är också att en registrering av den sällsynta gråskimliga fladdermusen gjordes på Holmögadd den 11.9. Även denna är en flyttande art, och den påträffades för första gången i Västerbotten så sent som år 2011.

Resultaten från projektets två första somrar är ytterst intressanta, och de nya resultaten från Holmögadd och Stora Fjäderägg ger ett starkt stöd för hypotesen om en tidigare okänd nordlig migrationsrutt för trollpipistreller över Kvarken. Resultaten tyder på att Holmöarna är en länk i fladdermusmigrationen i Kvarken, på samma sätt som bl.a. Valsörarna, Norrskär, och Fäliskäret på finska sidan.

/Redaktionen Fria Vindar

160 Kommentarer


Vindkraft kan orsaka konkurs för markägare.

2015-02-20

Vindkraft kan orsaka konkurs för markägare.

Vindkraft kan orsaka konkurs

Vindkraftsutbyggnaden pågår för fullt i vårt land. Men en sak som sällan diskuteras är ansvaret för återställandet, när ett vindkraftverk har tjänat ut efter 20-30 år. Vilket ansvar har den private markägaren för återställningen och saneringen efter vindkraftverk? Många privata markägare har arrenderat ut mark till vindkraftsbolagen, men få vet eller känner till hur avtalen ser ut mellan vindkraftsbolaget och markägaren. Det finns ett behov att låta miljökonsulten Martin Atterbys rapport delges.

Miljökonsulten Martin Atterby skrev en rapport om detta på uppdrag av Energimyndigheten 2008. Han pekade bland annat på att staten måste ta ett större ansvar och ställa högre krav på vindkraftbolagen. Han menar att systemet inte fungerar Men rapporten väckte ingen större uppmärksamhet. "När vi var klara med den lades den tyvärr i en skrivbordlåda", säger Martin Atterby. "Man ser ansvarstaganden när det gäller nedmontering som en kostnad och någon måste stå för det. Och då vill man inte flagga för det i onödan utan man vill istället främja vindkraftsutbyggnaden. Man vill inte stå i vägen för den "gröna ekonomin".

Atterby beskriver vidare i reportaget att för många privata markägare kan det bli en riktig en riktig kalldusch om vindkraftsbolaget går i konkurs. Bara att frakta bort fundamenten kan kosta miljoner i avgifter. Men om detta faktum talar operatörer och myndigheter tyst om. Några kommuner har svarat att de ser inte det som sitt ansvar utan säger att de monterar ned vindkraftverken och skickar räkningen till markägaren och så är problemet ur världen. De personer som drabbas blir förvånade när de får veta att de har den här skyldigheten, och det kan innebära en svår konkurs för markägaren.

Reglementet säger att när en vindkraftsoperatör söker byggnadstillstånd för att bygga vindkraftverk så ska Miljöprövningsdelegationen meddela vindbolaget hur mycket som ska sättas av för eventuella återställningskostnader. På vissa ställen gör man så, därför att MPD ställt dom kraven. - Men i de flesta län gör man det inte, därför man vill främja en vindkraftutveckling och är därför generös och inte så hård med den delen, säger Atterby. Man låter någon annan betala helt enkelt.

Atterby informerar vidare att i vissa fall får operatören avsätta 200.000 per vindkraftverk, men kostnaderna handlar istället om miljoner. Om operatören går i konkurs så måste någon annan träda in och där är lagstiftningen solklar. Det är markägaren som arrenderar ut marken som är ansvarig för saneringen. Och det kan bli en dyrbaat kostnad. Det kanske är okej om markägaren är en kommun, svenska kyrkan eller SCA, men om markägaren är en privatperson då kan det bli fråga om personlig konkurs.

Markägare som arrenderar ut mark till vindkraftsoperatörer riskerar att bli rejält blåsta. Därför att markägarna kan få stå för hela nedmonteringskostnaden, om vindkraftbolaget går i konkurs eller saknar pengar. Och detta är något som varken myndigheter eller operatörer informerar markägarna om.

Källa:

http://www.efn.se/2014/10/02/vindkraft-kan-orsaka-konkurs/
http://snurrigt.vildavastra.se/

/Redaktionen Fria Vindar

124 Kommentarer


Stor demonstration i Ramsele

2015-02-14

"FRIA VINDAR VILL VI HA. VI VILL HA NATUREN KVAR."

Bild: Stor demonstration i Ramsele, Sollefteå Kommun Foto: Charlotta ErikssonUppdatering 16/2: Bildgalleri

Mer om den stora demonstration som genomförts i Ramsele:

1) http://www.allehanda.se/...
2) http://www.svt.se/nyheter/...
3) http://sverigesradio.se/...

/Redaktionen Fria Vindar