Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

God jul och gott nytt år

2014-12-23

God Jul och Gott Nytt År tillönskas alla - både motståndare och förespråkare av vindkraft på Holmön.


Bild: Tomtebo, Umeå 2014-12-23

Fria Vindars sida och kommentarsfältet tar nu jullov, öppnar åter efter Trettonhelgen. Skulle något revolutionerande ske under jullovet kommer vi så klart att skriva en rad eller två. I övrigt stängt.

Avslutar med en omskriven dikt om Troll och ett citat ur Viktor Rydbergs Tomten:

"Gulliga små troll ställer till med groll.
Lite bråk, lite gråt men däremellan skratt.
Och sen när man behöver nåt; Holmön är en skatt"
-----

"Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken. "


//Redaktionen för Fria VindarEtt års jubileum

2014-12-21

Grattis Fria Vindar på Födelsedagen!
Ett år går fort, idag är det exakt 1 år sedan Fria Vindar startades. Resan började 18 december 2013 när en ny selektiv inbjudan till samråd damp ned i brevlådan, lagom till jul. Där frågan givetvis ställdes kring om val av tidpunkt var medvetet gjord - för att få så få inkomna synpunkter som möjligt, att informationen skulle drunkna i julbestyr.

Men inbjudan till samråd gjorde motsatsen - med samlade krafter har Fria Vindar detta år hunnit med 2 samråd, sett en prospektör tacka för sig medan en annan prospektör tillkommit. Visfestivalen är återigen neutral arena, och ett litet jordbruk börjar se dagens ljus.

Grattis på Födelsedagen säger vi på Redaktionen!


17 Kommentarer


Riksantikvarieämbetet samrådsyttrande

2014-12-13

Riksantikvarieämbetet - samrådsyttrande


RAÄ skickade inte något yttrande denna gång, utan mailade in i förra rundan. Det ligger i arkivet - Riksantikvarieämbetet, bilaga [1] & [2] . De hänvisar till Länsstyrelsen som företrädare för de statliga kulturmiljöintressena.

Från Riksantikvariets bilaga 2 kan man bl.a. läsa följande:

"Från kulturhistorisk utgångspunkt finns det flera områden längs Sveriges kuster som besitter sådana värden att utblickarna från dessa bör hållas helt fria från vindkraftsverk och andra storskaliga anläggningar. I allmänhet torde vindkraftverken försvinna i fjärran vid 3-4 mils avstånd. Det är dock svårt att ange ett mer preciserat mått. Med utvecklingen mot allt högre verk krävs givetvis också längre avstånd"

"Storskaliga vindkraftsanläggningar inom området skulle skada möjligheterna att förstå de kulturhistoriska värdenas sammanhang och inverkar menligt på möjligheten att uppleva områdets historiska särprägel utan att störas av inslag med nya egenskaper. Det generella hänsynsavståndet om 1,5 mil bedöms dock vara tillräckligt för området i sin helhet."


Mer om Riksantikvarieämbetet:

"Riksantikvarieämbetet (RAÄ), är en av de centrala myndigheterna i svensk kulturpolitik och den centrala förvaltningsmyndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturminnesvården i landet och lyder under Kulturdepartementet. Myndighetens chef (motsvarande generaldirektör) kallas riksantikvarie."
Källa: Wikipedia

//Redaktionen på Fria Vindar


134 Kommentarer


Gunnar Fredriksson - förhoppningar om stiltje.

2014-12-06

Hur ska Fria Vindar hantera påstådda hotfulla anonyma telefonsamtal?

Det cirkulerar återigen rykten om att personer, knutna till Fria Vindar, per telefon kontaktar/kontaktat folk. Och i telefon varit hotfulla och/eller aggressiva.

Ryktena saknar all grund. Men är nu så pass framskridna att personer blir namngivna så som uppringare. Redaktionen har gjort en polisanmälan om att dessa samtal påstås ske/sker. Vi vet nämligen att dessa samtal inte kommer från oss. Så om samtalen sker är det någon annan som ringer. Syftet med samtalen kan man bara spekulera i.

I ett försök att avväpna dessa komprometterande samtal uppmanar vi dig som erhåller dylika samtal att polisanmäla. Med tillräckligt många polisanmälningar har Polisen rätt att begära ut samtalsförteckningar från telefonoperatörer. Meddela gärna Fria Vindar vad er polisanmälan har för diarienummer så säkerställa vi att dessa anmälningar kopplas ihop med vår. Mailadressen till Fria Vindar är: friavindar.holmon@gmail.com

Med förhoppning om en fröjdefull jul önskar
//Redaktionen på Fria Vindar