Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Insert title here

2013-12-28

7 goda skäl...

1. Trångt då byn kommer att kringrännas på 1km avstånd. (Man rekommenderar idag minst 2km till bostäder)

2. Ljudmatta som inkräktar från två-tre håll, 35-40dB inpå knutarna för permanentbostäder.

3. Fina vindvärden äts upp av natur och kulturvärdeskostnader.

4. Det fullständigt unika fågellivet på Holmön och Ängesön.

5 Förhållandevis stor naturareal tas i anspråk på lilla Holmön.

6. Ont om grustäkter till vägar

7. Tvingar folk därifrån.

En del pratar om NIMBY, vi tycker att det är normal självbevarelsedrift att försöka värja sig ifrån att få dessa vidunder bakom husknuten!

Till sist..... ett tips till Slitevind: Försök istället på Sandön i stockholms skärgård, där finns gratis sand till vägar och betongen!

18 Kommentarer


Insert title here

2013-12-27

Fler nyheter

Enl. ett inslag på Rapport (SVT) har det visat sig att renar skyr vindkraftsområden. Att då som Slitevind föreslår fösa in renar i tänkta vindkraftsområden på Holmöarna, låter inte som någon bra ide'!

På Hebriderna, ögrupp utanför Skottlands kust, siktades den sällsynta fågeln taigaseglaren. Ett fyrtiotal tillresta ornitologer hann bevittna hur den flög ihjäl sig mot rotorbladet till ett vindkraftverk!

Namninsamlingen går bra! Vi har nu drygt 80 namn på listan och utsikter finns att antalet kommer att öka. Det alla vi motståndare har gemensamt är att vi vill bevara Holmöns och Ängesöns natur precis så fin som den är.

Den här siten har också uppmärksammats på riksnivå och både uppmuntrande mail och sms har kommit in!

/Torbjörn E

2 Kommentarer


Insert title here

2013-12-25

SENASTE NYTT!

Vi har nu redan drygt 60 namn på motståndarlistan. Vi är övertygade att det finns fler men just nu är det julefrid så vi har tagit en paus när det gäller rundringningar Däremot fortsätter vi med att utveckla denna site. Webmaster kommer att lägga in en kommentarsfunktion till varje inlägg och siten kommer också att göras tillgänglig, att skriva inlägg, för medlemmar i den tänkta föreningen. Vi kommer inledningsvis inte ha någon modereringsfunktion men börjar det hagla otidigheter måste vi tyvärr installera en sådan. Vi ber därför alla kommentatorer att undvika personangrepp och grova tillmälen. Vi håller oss till sakfrågan och argumenterar för våra ståndpunkter.

6 Kommentarer


Insert title here

2013-12-22

Stoppa exploateringen av Holmöarna!

Vindkraftsbolaget Slitevind tar nu ny sats med sina planer på vindkraftsparker på Holmöarna. Ett nytt förslag med färre men högre verk presenteras. Förhoppningen är att detta nya förslag ska vinna gehör och att en ansökan ska kunna lämnas in under 2014.

Vi anser att Holmöarna med sitt unika läge och sin unika ,av mänsklig hand, knappt rörd natur måste bevaras till framtida generationer.

Vi som lever här och nu, ett kort ögonblick i tidsrymden, bör tänka oss för innan vi förstör omistliga naturvärden till förmån för en ytterst tveksam satsning på vindkraft. Vindkraft kommer alltid att behöva stabil baskraft som backar upp. Varför ska vi då parallellt med stabil baskraft bygga upp ett svagpresterande intermittent (oregelbundet) system till en kostnad av många miljarder kronor? Borde inte detta kapital satsas på långsiktiga glesbygdssatsningar och till den generella välfärden?

Marken på Holmöarna ägs till drygt 50% av Naturvårdsverket som därmed är den i särklass största markägaren. Drygt 50% av den totala arealen är naturreservat och natura 2000 område. Vi som vistas på Holmöarna och lärt oss respektera de regler som råder i naturreservatet förvånas över den totala respektlöshet för naturvärden som visas av myndigheter som utan tvekan kan tänka sig att godkänna totalskövling av områden tätt intill naturreservatets gränser. Tusentals ton med betong och armeringsjärn, till fundamenten, vräks ner i jungfrulig mark, grova vägar anläggs kors och tvärs, ingen rim och reson alls!

Hur har det kunnat gå så snett? Varför får vindkraften åka i en egen exklusiv gräddfil långt bortom logiskt tänkande och sunt förnuft?

Vi som har anknytning till Holmön och är emot vindkraft på Holmön och Ängesön bildar nu en förening. Efter två timmars rundringning har vi drygt 40 namn på listan. Bland dessa namn finns flera markägare, fastighetsägare och fritidsboende.

/Torbjörn Eriksson