Rädda Holmön från vindkraften
Hem    Arkivet    Kampen i media    Om Holmön    Info om siten                                                                                      Admin Tools                  Nöje                                                                                   

Folkpartiet Umeå

2014-08-26

Folkpartiet Umeå - En märklig paradox.

Foto: Admin

"Utbyggnad av vindkraft ska koncentreras till redan exploaterade områden och platser med relativt låga värden för naturvård, kulturmiljö och friluftsliv. Vindkraftsparker får inte inkräkta på skyddade naturområden, och särskild hänsyn ska tas till miljöerna i kust- och fjällandskapet."

Citatet ovan är hämtat från Folkpartiets centrala "partiprogram" och det är således deras partiåsikt att vindkraft inte ska anläggas i t ex känsliga kustområden. Vi på redaktionen är övertygade om att de flesta väljare i Umeåregionen håller med om denna åsikt. Vad säger då Folkpartiet Umeå om Slitevind AB:s planer på att storskaligt expolatera Umeås vackra skärgård ? Inför det stundande valet är frågan högintressant och en väljare har tipsat oss på redaktionen om en aktuell konversation med gruppledaren Peder Westerberg (FP) Umeå:


"Hej, Nu är det mycket nära till val och frågan har således aktualiserats. Så hur ställer sig Folkpartiet Umeå till Slitevind AB:s planer för Holmöarna ?"

"Hej! Som jag har skrivit tidigare så är jag positiv till deras planer och jag har inte ändrat min åsikt
mvh/best regards ! Gruppledare Folkpartiet Umeå"


"Hej och tack för ditt snabba svar. Men jag tänkte närmast på hur Folkpartiet Umeå ställer sig i frågan. Du skrev i ett tidigare mail (se nedan) att ni skulle komma med något form av uttalande i frågan."

"Jag kommer inte att uttala mig mera, än det jag har gjort. Det kommer inget uttalande från oss just nu.

mvh/best regards ! Gruppledare Folkpartiet Umeå"


I en tidigare konversation (2014-03-08) erhölls följande svar:

" Hej! Som jag skrev i mitt förra mail kommer vi att uttala oss från partiet i denna fråga och jag kommer inte att föregripa det.

Mvh/Best Regards Gruppledare Folkpartiet Umeå"


Men inget uttalande tycks längre vara aktuellt. Hur skall man som väljare förhålla sig till detta och hur kommer det sig att Folkpartiets företrädare här i Umeå, har en sådan kraftigt avvikande åsikt gentemot folkpartiets centrala partiåsikt ? Om detta tänkte jag uppehålla mig nu:

I Umeås näringslivs och planeringsutskott sitter Peder Westerberg - Gruppledare Folkpartiet och Lenart Holmlund - Kommunalråd (S) och det är i detta utskott som beslut fattas i bla följande ärenden:

1) Markanvisning för kommande exploatering
2) Godkänna exploateringsavtal för detaljplaner som antas av byggnadsnämnden.

Vidare kan man - genom att studera sammanträdesprotokoll i "Arkivet" - se att Slitevind har uppvaktat detta utskott med små delegationer. Detta har pågått under en längre tid och här är kommer ett exempel från 2013:Det sista namnet på listan - Christer Olsson, är så vitt redaktionen förstår, den ornitolog som anställts av Slitevind (via JP Fågelvind) för att sköta det praktiska fältarbetet runt den stora fågelinventeringen ute på Holmön. Men vad har då detta med Folkpartiet att göra ?

Jo, via Umeå kommuns hemsida så finner man att Christer Olsson också är en aktiv Folkpartist:


Det är således en partikollega till Peder Westerberg som arbetat/arbetar för Slitevinds räkning och som även tycks representera Slitevind på möten med närings och planerings utskottet - där Peder W sitter som ledamot!

Från mailkonversationen kan man se att Folkpartiets företrädare Peder Westerberg är starkt positiv till Slitevinds exploateringsplaner mot ett av Sveriges största marina naturreservat och detta går stick i stäv med partiets centrala inställning. Varför?

Baserat på informationen ovan är det inte osannolikt att det är lobbyism, jäv och vänskapskorruption som förklarar FP-gruppledarens paradoxala inställning. I vilket fall som helst gör man säkrast i att inte rösta på FP-Umeå i det kommande valet.

/Redaktionen


106 Kommentarer


Trollpipistrell på Holmöarna

2014-08-20

SENASTE NYTT - TROLLPIPISTRELL PÅ HOLMÖARNA


Höstmigrationen för trollpipistreller (Pipistrellus nathusii) infaller från slutet av augusti till början av september. Från projekt KvarkenBats, som undersöker migrerande fladdermöss i Kvarken och som i år utvidgades att omfatta även Holmöarna, meddelar man att den första trollpipistrellen har dokumenterats på Holmöarna 19.8 kl. 00:25. Observationen, som är den första av arten på Holmöarna, stöder hypotesen om en migrationsrutt över Kvarken via Valsörarna på finska sidan och Holmöarna på svenska sidan. Trollpipistrellerna antas flyga söderut till Mellaneuropa för att övervintra.

Läs mera om projektet här:
http://www.oa.fi/Site/Data/747/Files/OA-natur%20KvarkenBats.pdf

/Redaktionen


154 Kommentarer


Vindkraftsfundament Holmön

2014-08-14

Den heta sommaren.

Foto: Admin

Sommaren har varit ovanligt het, och så även vindkraftsdebatten. Många av oss hade nog hoppats på en lugn och skön ledighet, men "förespråkargänget" passade på med att dra igång en riktig stor-offensiv. För er som haft svårt att hänga med i svängarna - här kommer en kort genomgång:
 • 23 Juni: Slitevinds årsstämma

  I årsrapporten omnämns Holmöprojektet i korta ordalag:

  "Det stora projektet Holmön har fortsatt och vi räknar med att färdigställa ansökningshandlingar för inlämning senare i år. En del av Holmön är uttalat som riksintresse för vindkraft och vi har anpassat projektet så att det inryms i detta område utan att förlora kapacitet"

  Detta kan man verkligen kalla för ett strutsbeteende - inte ett ord om det stora lokala motståndet till projektet. Tydligen är det viktigt att hålla skenet uppe inför aktieägarna. I en debattartikel sammanfattar signaturen "3vis" Slitevinds bekymmersamma läge på följande sätt:

  "Sitter Slitevind AB med totalt bara två anställda nu på pottkanten som många andra vindkraftsföretag? Av den just nu på företagets hemsida publicerade årsredovisningen för 2013 framgår att omsättning och vinst nu varit sjunkande i fyra års tid och för 2013 redovisas i princip ett nollresultat. För att förbättra likviditeten skriver företaget: "I dagsläget förhandlar vi med olika intressenter om försäljning av projekt". Vidare beskrivs hur man misslyckats med försäljning av projektet Andmyran i Norge ända sedan 2012. Vad skall man då tro om Holmön och vem skulle bli ägare i slutändan?"

  Ja, det kan man verkligen fråga sig - vem i hela fridens namn skulle vilja köpa Holmöprojektet ?

 • 2 Juli: Thorbjörn Lindbergs debattartilel "Stöd företag som vill satsa på Sveriges soligaste ö" publiceras i VK

  Till denna artikel följde en mycket intensiv debatt och artikeln låg länge som den mest lästa på Vk:s nätsida. Genom att sortera kommentarerna efter mest gillade, så kan man se att Vk:s läsare uppskattade följande inlägg allra mest:

  Så här skrev signaturen "Tule" för två år sedan: "Artikelförfattarna för fram det mycket skruvade argumentet att byn skulle få nytt liv med en etablering av vindkraftvek. Skälet till att etablera vindkraft är ju att öka andelen förnyelsebar energi i systemet - inte att utgöra ett regionalpolitiskt stöd. Etablering av den förnyelsebara energiproduktionen skall ske på sådant sätt att inte stora naturvärden skadas. Naturvårsverket har sagt sitt i den frågan. Holmön är en särskilt olämplig plats! Att argumentara för en etablering i syffe att "rädda Holmön" är enligt min mening inte relevant i sammanhanget. Men om nu det skälet ändå skulle beaktas (helt felaktigt) framstår en etablering av vindkraftverk på Holmön om möjligt än mer förkastlig. Efter några års röjande på ön kommer byn att förbli vad den är, med den enda skillnaden att den är omringad av tjutande verk och en natur med stora sår. Låt oss slippa eländet och förstå att rädda de naturvärden som är Holmöns framtid." Kommentaren känns fortfarande mycket relevant!

  För den som önskar ta del av artikeln och den intensiva debatten i sin helhet, finns här en länk: http://www.vk.se/1226006/stod-foretag-som-vill-satsa-pa-sveriges-soligaste-o-rubrik

 • 14 juli: Lennart Holmlunds utspel

  På sin blogg anklagar han (återigen) motståndarsidan för att hota. Många människor har kännt sig kränkta av blogginlägget och enligt säkra källor är nu Lennart Holmlund polisanmäld för detta osmakliga försök att smutskasta gruppen "vindkraftsmotståndare". Syftet var förståss att bana väg för Slitevinds kommande ansökan. Ett mycket olustigt agerande av Umeås kommunalråd!

  http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2014/07/14/mindre-investeringar-i-vindkraften/

 • 25 Juli: Thorbjörn Lindbergs debattartilel nr2 "Holmöns framtida utveckling" publiceras i VK

  Märkligt nog publiceras ytterligare en artikel skriven av Lindberg. Denna blir snabbt tidningens mest lästa och även denna gång får motståndet flest gillande med följande kommentar:

  1) Holmön ligger nära en stor stad och behöver inte vara "självbärande". På Holmön ryms företagande som harmoniserar med turismen. 2) Det är inte motståndsrörelsen som har ansvaret att ta fram ett alternativ till Slitevinds smått bisarra byggplaner. Ekojordbruket är bara ett exempel på företagande som skulle kunna harmonisera fint med besöksnäringen. Holmön är inte döende - den ser bara lite annorlunda ut. Var inte rädd för förändring! 3) Vindkraft skall icke användas som glesbygdsstöd, bestraffningsåtgärd eller i skatteplaneringssyfte. Vindkraft är ett sätt att få in mer förnyelsebar energi i den svenska produktionen. 4) Rotorn och hans vapendragare Björn Olsen fortsätter med att jämföra äpplen och päron i argumentationen. 5) Två tunga argument: Naturvårdsverkets tydliga NEJ och Fria Vindars (http://www.friavindar.se) stora namninsamling som visar att flera hundra personer (markägare, stugägare och besökare) inte accepterar någon stor vindpark på lilla Holmön. Under rådande omständigheter skulle en uppbyggnad av parken innebära ett brutalt övergrepp. Det är inte seriöst att i detta läge fortsätta propagera för projektet! "


  http://www.vk.se/1240659/holmons-framtida-utveckling

 • 29 Juli: Gunnar Fredrikssons debattartikel "Vindkraft löser inte Holmöns problem" publiceras i VK

  Äntligen publiceras en artikel som balanserar upp de två ovanstående. I skrivandets stund rasar fortfarande debatten och den mest uppskattade kommentaren (med 21 gilla-markeringar) lyder som följer:

  "7 års svår splittring på Ön, ett bolag (Slitevind) som påstår sig ha plöjt ned ca 13 miljoner på förstudier och Naturvårdsverkets mycket tydliga nej. Varför hörs inte SVT-Västerbottensnytt i den här härvan ? Kan det finnas jäv med i bilden ?"

  http://www.vk.se/1243468/vindkraft-loser-inte-holmons-problem
Att döma av gilla-statistiken från debattartiklarna, så har många av Vk:s läsare en god förståelse för att man inte ska använda vindkraft som ett sorts perverterat glesbygdsstöd. Gör man detta, så får vi stora problem och Sveriges mest skyddsvärda natur kan gå förlorad! Som sagt, en het debattsommar... men från Slitevinds projektledning - knäpp tyst!


Sist men inte minst - ett stort tack till Gunnar Fredriksson som har modet att stå upp för Holmöns sanna värden!

/Redaktionen