Här på friavindar.se vill vi belysa vindkraften som en allt mer växande lösning på världens energiförsörjning. Vindkraften är ett av de stora alternativen till de mer traditionella metoderna att utvinna energi och leverera el till hushållen. Vindkraftparkerna i Sverige beräknas stå för nära en tredjedel av den totala elleveransen i Sverige inom ett par år, så det är ett mycket spännande område. Här på sajten benar vi ut vad vindkraft egentligen är och hur vi alla kan tjäna på att använda den mer, samt vilka nackdelarna och fördelarna är.

Utmaningar med vindkraft

Här finner du läsning om vilka utmaningar man står inför när vindkraftparkerna bara växer och blir allt fler. Idag sker allt mer forskning kring hur man kan effektivisera vindkraften ytterligare. Det finns parker både uppe land och ute till havs. Sverige med sin långa kustlinje har de perfekta förhållandena för att utveckla vindkraften ytterligare. Utmaningarna som finns är ofta byråkratiska men en del tekniska sådana håller som bäst på att lösas runt om i världen. Bland annat vill man första bygga allt högre vindkraftverk, vilket kommer kräva en att en del nya material tas fram för att klara de nya påfrestningarna.

Ett slag för miljön

Genom att använda vindkraft kan Sverige uppnå sitt mål att vara utsläppsfria 2030. Vindkraften erbjuder en elegant lösning, att använda förnybar energi, direkt hem till hushållen. Vare sig man laddar sin eldrivna bil eller sin dator, kan vinden omvandlas till den energi man behöver. Och det bästa av allt är att vinden är gratis, och någonstans blåser det alltid.